Publiceret 01-02-2020

Et af de helst store opgaver på center Østrup i 2020 var samarbejdet med Udlændingestyrelsen og Dansk Røde Kors om håndteringen af de såkaldte gadeorienterede uledsagede mindreårige fra især de nord afrikanske lande.

Smilende dreng

Der har i længere tid været udfordringer med at integrere og fastholde denne særlige gruppe i asylsystemet, og de hidtidige procedurebeskrivelser som bl. a. omhandler en hurtig overlevering fra Center sandholm til Børnecenter Østrup, har vist sig at være mindre effektive end håbet. Derfor er Center Østrup i samarbejde med Vesthimmerland Familieafdeling p.t. igang med at udvikle nye ideer til nye indsatser og handlemuligheder over for denne gruppe. Dette arbejde vil fortsætte ind i 2021 og bidrage til en stadig højere grad af integration og samarbejde med familieafdelingens medarbejdere og kompetencer.