Hvem er asylansøgeren?

En asylansøger er en person, der har søgt om asyl i Danmark og nu venter på en afgørelse i sin asylsag.

En asylansøger er dermed i en anden situation end en ’flygtning’, der allerede har fået tildelt asyl/beskyttelsesstatus i Danmark.

Alle udenlandske borgere, der opholder sig i Danmark, kan søge om asyl. Det kan kun ske, hvis personen rent fysisk befinder sig i Danmark, og det sker som regel ved, at personen henvender sig til politiet eller på Asylcenter Sandholm. Mens asylansøgningen behandles, skal asylansøgeren som udgangspunkt bo på et asylcenter, og asylansøgeren får udbetalt en kontant ydelse til livets oprethold.

Behandlingen af en asylansøgning har overordnet tre faser.

Fase 1:

I fase 1 vurderer Udlændingestyrelsen, om asylansøgningen overhovedet skal behandles i Danmark.

Danmark har sammen med de andre EU-lande samt Norge, Schweiz, Island og Liechtenstein underskrevet Dublin-forordningen, der betyder, at en asylansøgning kun kan behandles i ét af disse lande. Derfor skal det vurderes, om asylansøgeren skal sendes til et andet af disse lande for at få behandlet sin asylansøgning. Reglerne for, hvor en asylansøgning skal behandles, er i prioriteret rækkefølge:

  1. Det land, hvor ansøgerens nærmeste familie opholder sig.
  2. Det land, der har udstedt en opholdstilladelse eller et visum til ansøgeren.
  3. Den første medlemsstat, som ansøgeren ulovligt er indrejst i.
  4. Det land, hvor ansøgeren først har søgt om asyl.

Fase 2:

 Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at asylansøgningen skal behandles i Danmark, overgår asylansøgeren til fase 2. Her bliver asylansøgeren indkaldt til et eller flere interviews i Udlændingestyrelsen, hvor han/hun kan uddybe sine grunde til at søge asyl i Danmark. På baggrund af disse interviews og Udlændingestyrelsens generelle viden om forholdene i ansøgerens hjemland træffer styrelsen beslutning om at tildele eller afslå asyl. Hvis ansøgeren får tilkendt asyl, får han/hun samtidig oplyst en hjemkommune, hvor han/hun skal indgå i et treårigt integrationsforløb.

Hvis Udlændingestyrelsen afviser ansøgningen om asyl, bliver afgørelsen automatisk anket til Flygtningenævnet, som er øverste instans. Nævnet kan vælge at omgøre Udlændingestyrelsens beslutning eller stadfæste den – hvis en asylansøger også får afslag i Flygtningenævnet, overgår han/hun til fase 3.

Fase 3:

En afvist asylansøger skal formelt rejse ud af landet inden 15 dage. Hvis det ikke sker, er det politiets opgave at sørge for, at personen forlader landet.

I nogle tilfælde kan det trods afslag ikke lade sig gøre at sende asylansøgeren ud af landet. I disse tilfælde har personen fortsat status som asylansøger, mens politiet forsøger at få de praktiske forhindringer for en udsendelse ryddet af vejen.

Læs meget mere om asylproceduren og asylansøgeres rettigheder, pligter og vilkår her