Hvem er vi?

Asylafdelingen – organisationen

Asylafdelingen er Vesthimmerlands Kommunes organisation til drift af asylcentre.

Pr. 1. maj 2023 driver Asylafdelingen to opholdscentre i henholdsvis Ranum og Holstebro, samt et beredskabscenter oprettet i forbindelse med krigen i Ukraine, på det tildligere Holstebro Sygehus. Centrene har en samlet kapacitet på ca. 1.600 asylansøgere. Asylcenter Vesthimmerland har ca. 64 ansatte fordelt på centrene og administrationen i Løgstør.

“Det er en fælles målsætning for parterne, at opholdet på indkvarteringsstederne og de tilbud, der stilles til rådighed i den forbindelse, skal give beboerne en meningsfuld og værdig ventetid. Det er i den forbindelse væsentligt, at beboernes personlige ressourcer under de givne omstændigheder udnyttes optimalt, og at de bibringes en realistisk opfattelse af deres situation, således at de bedst muligt bliver i stand til at tage vare på sig selv og deres familie, uanset om fremtiden ligger i Danmark, deres hjemland eller et evt. tredjeland.”

– Uddrag af Asylafdelingens kontrakt med Udlændingestyrelsen

 

Asylafdelingen har udarbejdet et værdigrundlag, der ligger til grund for al arbejde på asylcentrene – både i forholdet til beboere, kollegaer og samarbejdspartnere. Nøgleordene i værdigrundlaget er RESPEKTFULD, TILLIDSSKABENDE og MENINGSSKABENDE.

 ”Vi arbejder hele tiden på at skabe den respektfulde, tillidsskabende og meningsskabende relation til beboere, kollegaer og samarbejdspartnere. Det betyder for eksempel i forhold til vores beboere, at vi insisterer på at se dem som selvstændige, ressourcestærke individer med ansvar for deres eget liv. Vi er ikke sat i verden for at ’hjælpe’ dem. Vi skal støtte dem i at hjælpe sig selv, så de bevarer værdigheden og følelsen af kontrol over eget liv. Og ikke nok med det: Vi skal støtte dem til at hjælpe sig selv så godt, at de også kan hjælpe andre beboere. Vi kalder det ’hjælp til selvhjælp i anden potens’. Uanset om den enkelte får asyl i Danmark eller ej, er vi overbeviste om, at det er den bedste og mest meningsfulde hjælp, vi kan give.”

 Læs mere om Asylafdelingens historie