Asylcenter Ranum

Asylcenter Ranum er hovedcenter for Asylafdelingen. Centeret var det første, der blev etableret i oktober 2012, og har i dag plads til 325 asylansøgere. Centeret er etableret i bygninger, der tidligere fungerede som kollegium til Ranum Seminarium – bebyggelsen kaldes derfor også Kollegieparken.

 Asylcenter Ranum er et blandet indkvarteringscenter, hvor familier og enlige af begge køn bor side om side, og beboerne skal selv sørge for indkøb, madlavning, tøjvask og rengøring. Beboerne får udbetalt en kontant ydelse hver 14. dag – ydelsens størrelse afhænger af blandt andet af status for asylansøgerens sagsbehandling, status som single, par eller familie, antal børn i familien og asylansøgerens fremmøde til undervisning og obligatorisk aktivering.

På Asylcenter Ranum bliver børn i alderen 0 – 3 år passet af deres egne forældre, mens de 3 til 5-årige kan gå i Ranum Børnehave. Børn fra 6 til 16 år går i udgangspunktet på Farsø Skole i en såkaldt modtagerklasse, men hvis danskkundskaberne rækker til det, kan enkelte børn indsluses i de almindelige folkeskoleklasser på Ranum Skole.

De voksne beboere på centeret går på en speciel asylskole i Strandby.

I fritiden har beboerne mulighed for at spille bl.a. fodbold og floorball eller gå til zumba i den lokale idrætsklub, ligesom beboere og frivillige i fællesskab driver en genbrugsbutik og en legestue for de 0-3 årige og deres forældre.

På Asylcenter Ranum er der ansat pædagogiske medarbejdere, en afdelingsleder, serviceteknikere, sygeplejersker og sundhedsplejerske.