Frivillig

At være frivillig på et asylcenter

Eksempler på hvor vi kunne bruge dine frivillige kræfter

Lektiecafe – lektiehjælp til børn eller voksne. Lektiecafeerne er typisk åbne et par timer om eftermiddagen.  Udgangspunktet er hjælp til lektier, men der er også plads til hygge og sociale arrangementer.

Ledsagerordning – Der er løbende behov for at vore beboere skal følges til sygehus eller læge. Som en del af et ”ledsagerkorps” kan du blive kontaktet af vores sundhedsafdeling for en sådan opgave.

Tøjshop – Genbrugsbutikkerne er åbne 1-2 gange ugentligt i eftermiddagstimerne. Opgaverne er salg og sortering af doneret tøj, ofte i samarbejde med beboerne.

Kulturarrangementer – Spis sammen aftener, musik og anden underholdning, ”Danish Society Cafemøde”.  Arrangementerne udspringer både af frivilliges gode ideer, og på beboere eller ansattes initiativ.

Sportsaktiviteter - Er du interesseret i sport/idræt enten som træner eller ledsager til træning i eksisterende foreninger, vil der løbende være mulighed for at indgå i en sådan aktivitet.

Udflugter – På centrene arrangeres udflugter i lokalområdet, især i sommerperioden.  Som frivillig har du mulighed for at deltage i disse ture, når behovet er der. Du er også velkommen til selv at komme med idéer til diverse udflugter. Frivillige har mulighed for at låne centrenes minibusser til formålet.

Og så er vi meget lydhør overfor frivilliges ideer til både faste og enkeltstående aktiviteter.

Som frivillig på et asylcenter, bringer du en del af Danmark ind i en asylansøgers hverdag.  Et møde mellem forskellige kulturer er oftest et spændene møde, der giver alle involverede, et unikt indblik i hvorledes verdenen også kan anskues.

Mødet med vore beboere kan foregå både formelt og uformelt.  Det formelle møde sker ofte igennem fastlagte aktiviteter hvorfra de uformelle møder udspringer, i form af individuelle aftaler frivillige og beboere imellem.

På asylcenteret har vi valgt at der skal være en klar struktur og aftale sæt omkring frivilliges gang på centeret.  De fleste beboere hilser frivillige velkommen, men der er også beboere, der qua deres livssituation har brug for ro, og så forudsigelig en hverdag som muligt.  Disse mennesker er det centerets og ansattes fornemste pligt at beskytte blandt andet igennem fastlagte rammer, og klare regler for personers gang på centeret.

 

 

Tilmeld dig som frivillig