Velkommen til Asylafdelingen

Asylafdelingen er Vesthimmerlands Kommunes organisation til drift af asylcentre.

På nuværende tidspunkt driver Asylafdelingen to opholdscentre i henholdsvis Ranum og Holstebro, samt et center for ukrainske flygtninge i det tidligere sygehus i Holstebro. De tre centre har en samlet kapacitet på ca. 1600 asylansøgere.

Asylafdelingen har ca. 64 ansatte fordelt på de 3 centre og administrationen i Løgstør.

Asylafdelingens opgave bliver defineret af en kontrakt med Udlændingestyrelsen. Kontrakten genforhandles hvert år, og opgaverne i forbindelse med asylcenter-drift kan overordnet opdeles i fire hovedkategorier:

Indkvartering og administration – Børn – Sundhed – Voksenundervisning og aktivering.