Velkommen til Asylafdelingen

Asylafdelingen er Vesthimmerlands Kommunes organisation til drift af asylcentre.

På nuværende tidspunkt driver Asylafdelingen to opholdscentre i henholdsvis Ranum og Holstebro, 2 centre for ukrainske flygtninge i de tidligere sygehuse i Holstebro og Herning, samt et beredskabscenter i Østrup. De fem centre har en samlet kapacitet på ca. 2200 asylansøgere.

Asylafdelingen har ca. 80 ansatte fordelt på de 5 centre og administrationen i Løgstør.

Asylafdelingens opgave bliver defineret af en kontrakt med Udlændingestyrelsen. Kontrakten genforhandles hvert år, og opgaverne i forbindelse med asylcenter-drift kan overordnet opdeles i fire hovedkategorier:

Indkvartering og administration – Børn – Sundhed – Voksenundervisning og aktivering.