Asylcenter Holstebro Sygehus

Asylcenter Holstebro Sygehus blev som udløber af krigen i Ukraine, etableret i foråret 2023. 

Centeret er bymæssig centralt placeret i en del af det tidligere Holstebro Sygehus, hvor der løbende er istandsat værelser, således at der nu er plads til ca. 1.000 beboere.

Beboerne er udelukkende flygtninge fra Ukraine, der erfaringsmæssigt opholder sig meget kort tid på centeret. Beboerne får udbetalt en kontant ydelse hver 14. dag. Størrelsen af den kontante ydelse afhænger af asylansøgeres status som f.eks. single, gift, forsøger mm. samt status på ansøgerens asylansøgning.

Beboerne skal selv stå for rengøring, tøjvask, madlavning og andet hushold.

Til Asylcenter Holstebro Sygehus er tilknyttet pædagogiske medarbejdere, servicemedarbejdere, administrativ medarbejder samt afdelingsleder, sygeplejersker og en frivilligkoordinator.

Centerets lokaler giver mulighed for at vi kan tilbyde beboerne mange indendørs aktiviteter – aktiviteter der  delvis styres af beboerne selv og delvist af vore frivillige i samarbejde med frivilligkoordinatoren.