Center Brovst

Publiceret 01-04-2020
Billede af en familie

En af de helst store opgaver i 2020 var etableringen, bemanding og drift af et karantænecenter for Covid-smittede asylansøgere fra hele Jylland. I april bad Udlændingestyrelsen Asylafdelingen om at etablere og drive et center, der umiddelbart skulle kunne modtage beboere fra hele Jylland i det øjeblik, de blev konstateret smittede. Det stillede store krav til både indretning, kompetencer i medarbejdergruppen og logistik omkring transport til og fra centeret. Centeret fik til huse i det tidligere asylcenter i Brovst, og i etableringen trak asylafdelingen på den efterhånden lange erfaring med etablering af nye centre, der er tilstede blandt afdelingens eksisterende personale.

Et Covid-19 center kræver dog en væsentlig anden indretning og væsentlig anderledes arbejdsgange og procedurer end et traditionelt center, ligesom driften krævede et ekstraordinært tæt samarbejde med Asylafdelingens sundhedspersonale samt Styrelsen for patientsikkerhed. Alt dette blev etableret i løbet af et par travle uger i april, og centeret modtog sine første beboere medio april. Siden var centeret i drift i 24-timers beredskab indtil ultimo december.

Center Brovst bemanding og drift blev i vid udstrækning varetaget af Asylafdelingens eget personale, hvilket krævede nye lokalaftaler med de faglige organisationer og trak væsentlige ressourcer fra afdelingens almindelige centre. Det lykkedes dog at få etableret et veldrevet center med et godt og smidigt samarbejde med andre asyloperatører og ikke mindst Udlændingestyrelsen, der også i andre sammenhænge har trukket på asylafdelingens kompetencer, når det gælder smittebegrænsende procedurer og arbejdsgange på landets asylcentre.