Succesfuldt idrætsprojekt på Asylcenter Holstebro

Publiceret 10-01-2024

Asylcenter Holstebro og DGI Vestjylland har i løbet af efteråret og vinteren slået kræfterne sammen i et unikt samarbejde, der bringer glæde og fællesskab gennem sport og fysisk aktivitet. Projektet er centreret omkring konceptet 'Jump4fun', en aktivitetsform, der lægger vægt på individuel deltagelse og samtidig fremmer samarbejde og fællesskab.

Under dette initiativ har DGI Vestjylland organiseret en ugentlig Jump4fun time hver tirsdag, hvor børnene har haft mulighed for at engagere sig i forskellige sportsgrene. Især badminton viste sig, at være meget populært.

Udover de regelmæssige aktiviteter har samarbejdet også inkluderet besøg i lokale idrætsforeninger, såsom den lokale svømmehal, hvor deltagerne har fået mulighed for at udforske forskellige sportsgrene og aktiviteter. DGI har desuden stået for afholdelse af to sports-camps i sommer- og efterårsferien, hvor både børn og voksne har fået introduktion til en række idrætsgrene og lege, som har styrket både det fysiske og sociale fællesskab.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan sport kan bruges som et middel til at opbygge fællesskab og glæde blandt børnene på asylcentret.

Børn med ketcher