Asylcenter Herning

Asylcenter Herning blev som udløber af krigen i Ukraine, som det seneste af Asylafdelingens centre, etableret i foråret 2022.

Centeret er bymæssig centralt placeret i en del af det tidligere Herning Sygehus, og kan i dag huse 200 beboere.

Beboerne er udelukkende flygtninge fra Ukraine, der erfaringsmæssigt opholder sig meget kort tid på centeret. Beboerne får udbetalt en kontant ydelse hver 14. dag. Størrelsen af den kontante ydelse afhænger af asylansøgeres status som f.eks. single, gift, forsøger mm. samt status på ansøgerens asylansøgning.

Beboerne skal selv stå for rengøring, tøjvask, madlavning og andet hushold.

Til Asylcenter Herning Sygehus er tilknyttet pædagogiske medarbejdere, servicemedarbejdere samt afdelingsleder og sygeplejerske.

Den lokale Røde Kors afdeling udleverer i samarbejde med centerets frivilligkoordinator, tøj til beboerne i Røde Kors genbrugsbutikker.